Flate tak

Taket blir kalt byggets femte fasade, og har mye å si for helhetsuttrykket til et hus eller bygg, til tross for at vi gjerne ikke tenker så mye over det til daglig – i hvert fall om det ikke lekker. Primært skal taket beskytte bygget, men det har også flere kvaliteter.

Uansett om det dreier seg om nybygg eller rehabilitering, er det viktig å involvere fagfolk som med erfaring innen flate tak. Dette sikrer at prosjektet blir gjennomført riktig, og at taket oppfyller alle nødvendige standarder for funksjonalitet, sikkerhet og estetikk.

Fløysand Tak har lang erfaring og høy kompetanse til å kunne rådgi i alle faser av et prosjekt. Vi prosjektere gjerne for å sikre at de beste og mest kostnadseffektive løsninger blir valgt.

Nybygg

Fløysand Tak utfører taktekking av eksponerte tak. Taktekkingen monteres med mekanisk innfestning – eller helklebet til underlaget – og egner seg både for flate tak og skråtak på nybygg og renoveringsprosjekter. Vi utfører både store og små prosjekter. Alt fra eneboliger, terrasser og garasjer, til større næringsbygg som hoteller, kontorbygg og lagerbygg. Vi tar også oppdrag mot offentlige bygg som skoler, sykehjem, barnehager og sykehus. Vi har fokus på å levere den beste kvaliteten til riktig pris og til avtalt tid.


Energieffektivitet: Flate tak gir muligheter for installasjon av solcellepaneler, takhager, eller grønne tak som kan forbedre bygningens energieffektivitet og bidra til bærekraftig utvikling.

Isolasjon: God isolasjon er viktig for å regulere temperaturen og redusere energiforbruket. Moderne materialer og teknikker gir muligheten til å oppnå høy isoleringsverdi.

Vedlikehold: Flate tak krever regelmessig vedlikehold, inkludert rengjøring av takrenner og inspeksjon av membraner for å oppdage eventuelle lekkasjer eller skader tidlig.

Membraner, grønne tak og terrasser

Våre membraner for torvtak, ballasterte og grønne tak holder høy kvalitet og kan benyttes både på nybygg og rehabiliteringsprosjekter. Tildekkede vanntrykksmembraner i takkonstruksjoner omtales som ballasterte tak. Ballastmaterialet kan være betongheller, singel eller jord som underlag for grønne, beplantede tak. Med ballasterte taksystemer får du muligheten til å utnytte taket fullt ut med, for eksempel, en frodig takhage. Disse løsningene gir en stor frihet i forhold til den estetiske utformingen og bidrar også til mer naturlige omgivelser ved bruk av singel eller beplantning, samt bedre akustikk.

Rehabilitering

Takets levetid er avhengig av flere faktorer. Blant annet er ettersyn og vedlikehold avgjørende, i tillegg til kvaliteten på både produktet og selve tekkingen. Forventet levetid bør derfor være minimum 25-30 år. Et godt vedlikeholdt tak har vesentlig lenger levetid enn et der vedlikeholdet har uteblitt. I forbindelse med omtekking av taket anbefaler vi også å vurdere etterisolering. Etterisolering av taket er det energibesparende tiltaket som har kortest tilbakebetalingstid på grunn av reduserte fyrings- og oppvarmingskostnader. Som en bonus vil også innemiljøet forbedres.

Vi utfører:

  • Re-tekking av tak
  • Etterisolering
  • Legging av nye membraner
© 2024 Fløysand Tak AS
org.nr:  892 289 522
Utviklet av: