Voss Vidergående Skole

Voss Vidergående Skole

Isolering, tekking og beslag

Voss

Office of Architecture

I samarbeid med HENT tekker vi taket på nye Voss videregående skole. Fløysand står for isolering, tekking og beslag. Totalt tekket areal er i overkant av 7 000 m2. Den nye skolen kommer til å inneholde seks yrkesfaglige linjer med 380 elever og ca. 100 ansatte. I tillegg til yrkesfaglige retninger kommer skolen også til å inneholde en multihall for idrett og kulturelle arrangementer.