Sparebanken Vest

Sparebanken Vest

Isolasjon og tekking av tak, inklusive oppbretter

Bergen

Sparebanken Vest sitt nye signalbygg ble ferdigstilt i 2015, og ligger i Jonsvollkvartalet. Her har Fløysand lagt isolasjon og tekket hele taket, inklusive oppbretter, kanter, beslag og renner. Dette var en av flere jobber som ble utført i samarbeid med Constructa. Det nye bygget vil huse ca. 700 ansatte og utgjør til sammen 20 000 m2 fordelt på 9 etasjer.