QHEG/ Grieg

QHEG/ Grieg

Rehabilitering

Bergen

LINK arkitektur AS/MIR

I samarbeid med HENT har Fløysand stått for all isolering og tekking på det største hotellet på Vestlandet med 370 hotellrom. Arbeidet inneholdt både rehabilitering av eksisterende del, så vel som alt annet arbeid som omfattet utvidelsen.