Ny Terminal Flesland

På oppdrag fra LAB jobber Fløysand Tak med å legge det nye taket på den flotte, nye terminalen på Flesland Lufthavn. Jobben er et stor, og er et viktig prosjekt for oss med tanke på areal, teknisk gjennomføring og krav til kvalitet.