MCB

Media City Bergen

Tak

Bergen

Media City Bergen er byens nye signalbygg. Det skal huse en rekke mediebedrifter fordelt på ca. 45 000 m2. Fløysand har fått jobben med å tekke hele bygget, inklusive de 3 tårnene. Her inngår all midlertidig tekking, isolering og avsluttende arbeid på et bygg som inneholder en rekke faglige og beliggenhetsmessige utfordringer.