BUSP Helse Bergen

I samarbeid med LAB jobber vi med å ferdigstille det nye Barne- og ungdomssenteret for Helse Bergen. Det nye bygget blir en del av Haukeland Universitetssykehuset. Prosjektet er svært omfattende, og stiller høye krav til oss som leverandør av tak og blikkenslagerarbeidet.