Referanser

Referanser

Voss videregående skole

I samarbeid med HENT tekker vi taket på nye Voss videregående skole. Fløysand står for isolering, tekking og beslag. Totalt tekket areal er i overkant av 7 000 m2. Den nye skolen kommer til å inneholde seks yrkesfaglige linjer med 380 elever og ca. 100 ansatte. I tillegg til yrkesfaglige retninger kommer skolen også til å inneholde en multihall for idrett og kulturelle arrangementer.

Sparebanken Vest

Sparebanken Vest sitt nye signalbygg ble ferdigstilt i 2015 og ligger i Jonsvollkvartalet. Her har Fløysand lagt isolasjon og tekket hele taket, inklusive oppbretter, kanter, beslag og renner. Dette var en av flere jobber som ble utført i samarbeid med Constructa. Det nye bygget vil huse ca 700 ansatte og utgjør til sammen 20 000 m2 fordelt på 9 etasjer.

QHEG / Grieg

I samarbeid med HENT har Fløysand stått for all isolering og tekking på det største hotellet på Vestlandet med 370 hotellrom. Arbeidet inneholdt både rehabilitering av eksisterende del, så vel som alt annet arbeid som omfattet utvidelsen.

MCB

Meia City Bergen er byens nye signalbygg. Det skal huse en rekke mediabedrifter fordelt på ca. 45 000 m2. Fløysand har fått jobben med å tekke hele bygget, inklusive de 3 tårnene. Her inngår all midlertidig tekking, isolering og avsluttende arbeid på et bygg som inneholder en rekke faglige og beliggenhetsmessige utfordringer.

Horisont

Horisont er det nyeste tilskuddet blant kjøpesentrene i Bergen og er lokalisert i Åsane. Fløysand har jobbet med Consto som kunde. Her har det vært en rekke ulike typer oppdrag både på tak, terrasser, uteområder og fellesareal.
Fløysand tak AS

Vi har etter mange vellykkede prosjekter opparbeidet oss et rykte som en leverandør som holder høy standard. Vår filosofi er å levere den høyeste kvalitet og den beste gjennomføringen av prosjektet til avtalt tid og pris.

Om oss

Fløysand Tak ble etablert i 2008 og har siden den gang hatt en god utvikling og vekst. Vi er nå Norges største, uavhengige taktekkerselskap med nær 60 ansatte som innehar mange års erfaring.

Tjenester

Fløysand Tak utfører taktekking av alle typer tak og membraner samt radontetting mot både det private og offentlige markedet. Enten det gjelder nybygg, rehabilitering eller serviceavtaler – vi tar jobben!

Kontakt oss

Har du spørsmål angående noen av våre tjenester?

Industrivegen 63, 5210 OS
post@floysandtak.no
56 57 43 00